RAJSHAHI

http://www.rajshahicatholicdiocese.com/

BOGRA, EMMAUS - CASA DI SPIRITUALIT└ MISSIONARIA

rajshahi.jpg (198798 bytes)

BISHOP'S HOUSE

DINGADUBA

SHURSHUNIPARA
  ANDHARKOTA

 

ROHANPUR

NIAMATPUR

MUNDUMALA
CHANDPUKUR BENEEDWAR
LOKHIKUL BOGRA
GULTA  e CHALAPARA SIRAJGONJ
MATHURAPUR FOILJANA

BORNI

BONPARA
MULADULI MOHIPARA